“Законопроект 9055 спрямований на подолання корупції” – Transparency International

Проект спрямований на подолання та запобігання корупції як загалом в адвокатській діяльності, так і в діяльності органів адвокатського самоврядування, а також системи  правосуддя  в  цілому.

Такого висновку дійшла організація Transparency International за результатами аналізу проекту Закону України № 9055 “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. Свої міркування організація виклала у зверненні до керівництва Верховної Ради України.

Підставою до такого аналізу стало рішення Комітету ВРУ з питань запобігання та протидії корупції про визнання відповідного проекту корупціогенним, ухвалене на засіданні 21 листопада 2018 року.

Transparency International виклала 10 аргументів, які свідчать про те, що проект спрямований саме на подолання корупції, а не її поширення.

  1. Запровадження нових принципів адвокатської діяльності, не передбачених чинним законом: доброчесності та професійної гідності, поваги до суду та правил судочинства, дотримання належних стандартів якості правничої допомоги, а також вилучення передбаченого чинним законом позитивістського принципу законності – у відповідності до нових принципів судочинства, що ґрунтується на принципі верховенства права (стаття 4).
  2. Запровадження нового порядку доступу до професії адвоката через централізований кваліфікаційний іспит, що проводитиметься у формі письмового анонімного тестування, яке фіксуватиметься за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису на противагу існуючому тепер непрозорому порядку (стаття 9).
  3. Усунення подвійного адміністрування Єдиного реєстру адвокатів України, яке наразі призводить до зловживань і фактичного позбавлення адвокатів права на зайняття адвокатською діяльністю поза дисциплінарною процедурою (стаття 17).
  4. Врегулювання конфлікту інтересів між різними клієнтами одного адвоката, який наразі не врегульований законом (стаття 22).
  5. Наділення вищих органів адвокатського самоврядування З’їзду адвокатів України та конференцій адвокатів регіонів – новими контрольними повноваженнями, а саме повноваженнями скасовувати рішення виконавчих органів адвокатського самоврядування – Ради адвокатів України та рад адвокатів регіонів (пункт 11 частини дванадцятої статті 55 та пункт 14 частини п’ятнадцятої статті 64).
  6. Завчасне оприлюднення усіх матеріалів З’їзду адвокатів України та конференцій адвокатів регіонів, що дозволить усунути маніпуляції з розглядом питань порядку денного та кандидатур до складу органів адвокатського самоврядування, не передбачене чинним законом (частина п’ята статті 55 та частина 8 статті 64).
  7. Заборона поширеної наразі практики органів адвокатського самоврядування встановлювати внески чи інші платежі, не передбачені законом (частина друга статті 68).
  8. Запровадження відсутніх тепер інститутів бюджету Національної асоціації адвокатів України та бюджетів регіональних палат адвокатів як планів формування та використання фінансових ресурсів органами адвокатського самоврядування (стаття 71).
  9. Встановлення відсутнього зараз обов’язку оприлюднювати інформацію про предмет, мету, сторони, стан виконання кожного укладеного органами адвокатського самоврядування договору не суму понад 25 тисяч грн. або контрагента, з яким протягом звітного року укладено договорів на  загальну  суму понад 25 тисяч грн. (частина друга статті 72).
  10. Встановлення відсутнього зараз обов’язку підтверджувати достовірність фінансової звітності органів адвокатського самоврядування незалежним аудитором (частина третя статті 72).

Таким чином, Transparency International висловила свою підтримку проекту Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» 9055 від 06.09.2018 та звернулася з проханням врахувати її позицію у подальшій діяльності.

ПОВНИЙ ТЕКСТ ЗВЕРНЕННЯ

***

Матеріал, викладений у цій статті – це позиція авторів звернення. Вони не є офіційною позицією програми «Адвокат Майбутнього», Асоціації правників України, Всеукраїнського об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади та Посольства США в Україні.

«Адвокат Майбутнього» – дієва мережа адвокатів, що об’єднує лідерів думок адвокатури, які надають правничу допомогу відповідно до найвищих етичних стандартів, є агентами змін у суспільстві та лідерами у професійній спільноті.

Програма «Адвокат Майбутнього» була розроблена протягом 2016-2017 рр. за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» з експертним внеском Канадської асоціації юристів. У 2018 р. Програма «Адвокат Майбутнього» реалізується Асоціацією правників України та Всеукраїнським об’єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», що фінансується Урядом Канади та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти.