Чи повинен адвокат бути лідером?

Матеріал вперше опублікований у №31 (633), 17 липня 2018 р. тижневику «Юридична газета». 

Сучасне розуміння лідерства охоплює низку аспектів, серед яких: компетентність та відповідальність; вміння впроваджувати зміни та формувати спільні цінності і бачення; розвиток команди. Лідер володіє впливом, необхідним для реалізації прийнятих ним рішень, він веде за собою інших людей та організацію в цілому.

Але лідерство це точно не про посади! Кожна команда має свої етапи формування, а ефективне запровадження змін також потребує ретельного вивчення та підготовки. І все це про лідерство в сучасному світі.

Та чи потрібно це адвокатам? А якщо подивитись на це з трьох сторін:

  • лідерство в адвокатському об’єднанні,
  • лідерство в адвокатській спільноті та самоврядуванні
  • лідерство в правничих громадських об’єднаннях.

Безперечно, потрібно. Для досягнення успіху будь-якої організації – чи то адвокатського об’єднання чи органу адвокатського самоврядування – на чолі такої організації повинен бути не лише формальній керівник, а справжній лідер.

Саме тому під час третього модулю Програми «Адвокат Майбутнього» учасники вивчали сучасне розуміння лідерства, його важливість для адвокатури, розглядали модель компетентностей для адвоката-лідера та роль менторства в адвокатській спільноті. Учасники навчалися ефективно впроваджувати зміни, і вже традиційно обговорювали етичні аспекти комунікації в адвокатській спільноті та постійний професійний розвиток адвоката.

Коментарі учасників:

Яна Оскоріп: Природньою особливістю нашої професії є те, що ми, адвокати, звикли «вести за собою» та нести відповідальність за обрану нами стратегію захисту, керуючись домінантністю інтересів клієнта, які ми ставимо вище власних.

Саме тому кожен представник нашої адвокатської спільноти вже наділений якостями лідера в силу своєї професії. Та чомусь більшість із нас, хоч й звикли ухвалювати  рішення, визначати стратегію захисту та нести відповідальність, пасивно ставиться до вирішень проблемних питань сучасної адвокатури. Виникає питання: чому, будучи сформованою відповідальною особистістю, більшість представників нашої професії не вмотивовані на демонстрацію лідерства в організаційних формах адвокатського самоврядування, а навпаки – проявляють пасивність.

Можливо, причиною є байдужість адвокатів до змін, відсутність мотивації та справжнього лідера, поряд з яким ми станемо яскравими представниками авторитетної професійної спільноти, де адвокатура є активним учасником законотворчих процесів в державі.

Хто ж він, справжній лідер органу адвокатського самоврядування? Вважаю, що це – цілеспрямована особистість, яка активно прагне змін та наділена вмінням створити відчуття невідкладності й сформувати свою команду з спільними цінностями. Справжній лідер органів адвокатського самоврядування повинен мати такі компетентності як професіоналізм, відповідальність, стратегічне бачення, вміння працювати в команді, інноваційність, мотивація, міжособистісна чуйність, а також бути справжнім наставником для своєї команди, підтримувати гарантії індивідуальної участі кожного в формуванні органів адвокатського самоврядування.

Крім того, лідером органів адвокатського самоврядування має бути особа, для якої мають значення такі цінності як доброчесність, несприйняття корупції, домінантність інтересів адвокатської спільноти, гуманність, повага до верховенства права та справедливого здійснення правосуддя.


Ярослав Гришин: Адвокат-лідер – це, в першу чергу, візіонер, що має абсолютне чітке та системне бачення сучасної адвокатури та її взаємодії з іншими суб’єктами. Лідер адвокатури як магніт притягує до себе найкращих, об’єднує всіх своєю місією та цінностями. Він чесний та щиро дивиться в очі людям.  Лідер адвокат як «граючий тренер», надихає та мотивує команду. Приймає вольові рішення та бере на себе відповідальність за все.

Лідер адвокатури власним стилем життя, вчинками, позиціями викликає повагу до адвокатської спільноти в цілому.

Лідер адвокатури ефективно комунікує з іншими адвокатами, державними органами та міжнародними партнерами.


Марина Саєнко: Напевно, нема такого солдату, який не мріє бути генералом. І, тим паче, навряд чи віднайдеться адвокат, що подумки жодного разу не уявляв себе лідером української адвокатури. Відомо, що ми – адвокати – люди амбіційні та самолюбиві. Тож, чому із понад сорока тисяч фахівців, що мають право на здійснення адвокатської діяльності в Україні, досі не проявилися ті, яких сміливо та безапеляційно можна назвати лідерами нашої професії? І хто вони такі – справжні лідери?

Для мене очевидно, що лідерство – це не про амбіції. Лідерство – це, перш за все, про відповідальність. Про здатність до стратегічного мислення та командної роботи. Істинний лідер – не завжди перша офіційна особа в організації, а той, хто має вплив незалежно від займаної посади.

Істинний лідер – той, хто викликає довіру і впевненість в оточуючих, здатний бачити в кожному члені команди цінного гравця та прислухатися до його думки. Лідер має бути готовим до того, що окремі члени його команди можуть бути кращими і сильнішими за нього і не лише не пригнічувати це, а навпаки – створити максимальні умови для розвитку таких людей.

Лідерство, на мій погляд, вимагає високої самопожертви, адже командний результат доведеться ставити вище власної потреби визнання. Іншими словами, в боротьбі суспільних та особистих інтересів лідер безапеляційно віддасть перемогу першому, а на такий крок готові не всі. Мені імпонує думка американського адвоката Джона Стайгера, який сказав, що адвокат – особа, наділена привілеєм суспільства, тому має служити йому.

Моральний авторитет є ще однією невід’ємною складовою справжнього лідерства, яка здатна об’єднати інститут української адвокатури в моноліт, який впевнено та безперешкодно виконуватиме головну функцію адвокатури – захист законних прав та інтересів людини та дотримання  законності кожним. Маю надію, що ми, адвокати, скоро продемонструємо свою здатність до об’єднання заради спільної мети.


Оксана Теперик: Як часто у професійній діяльності власні цінності та бачення є передумовою свого особистого розвитку та лідерства у команд – Без скромності- завжди!

Адже чим більше ви стаєте лідером у душі, тим більше ефективними є всі ваші заходи такої особи як керівника юридичної компанії.

Ведення будь-якої професійної діяльності супроводжується великими затратами людських ресурсів, але в будь-якому випадку необхідним є те, що юридичну компанію потрібно вести в ногу з часом, тобто розвивати особистісні навички, вдосконалювати себе, відчувати здорову конкуренцію та максимально вибрати грамотну поведінку для втілення розвитку такої компанії.

На жаль, бажання змін, захоплення  ринку надання юридичних послуг, розширення команди та популяризація бренду не завжди  перероджуються в «дії змін» такої команди в подальшому.

Адже, переважна більшість юридичних компаній, які тривалий час займали передові місця на ринку і створювали здорову конкуренцію, з часом втратили здатність конкурувати, будь це з причин фінансової нестабільності у державі чи великої конкуренція серед таких компаній.

Відсутність лідера з стратегічним бачення подальшого розвитку юридичної компанії –  це вердикт для такої компанії.

Виникає доцільність у визначенні  лідера в команді та визначення наступник етапів дій, зокрема які полягають у актуалізації досвіду, індивідуальній роботі, презентації, загальному обговоренні, ранжуванні, роботі в команді, адаптація визначень та підсумування.

Адже саме лідер спроможний орієнтуватися на досягнення мети, встановити конкретні вимірні обмежені в часі, цілі і показники, які необхідно досягти, щоб перемістити свою компанію під запити та очікування  з боку клієнтури у майбутньому.

На даному етапі роботи з командою, чи не найважливішим, є консенсус та розуміння поставлених цілей, правил для розвитку команди. При чому, важливо зберігати здоровий психологічний клімат, психологічну безпеку у команді та бути готовим до будь-яких проявів емоційної кривої – шок, гнів, депресія, прийняття  колег в команді. Особливу увагу також слід приділити  увагу особистій мотивації та мотивації всіх членів команди.

Дане втілення і весь підхід щодо стратегічного бачення- тісно пов’язаний з світом VUCA – нестабільному, невизначеному, складному і неоднозначному (VUCA – абревіатура від volatility, uncertainty, complexity і ambiguity). Саме такий сьогоднішній світ, ринок конкуренції – і він не збирається змінюватися.

І це дуже цікавий час для креативних, далекоглядних, амбіційних людей, оскільки старі робочі моделі більше не функціонують. Менеджмент “вмер”. Маркетинг “вмер”. Стратегія “вмерла”.

Також, слід зазначити, що однією з складових успішної, конкуруючої моделі юридичної компанії є надання правової допомоги на умовах- Pro bono (від з лат. pro bono publico, дослівно — для суспільного добра).

З власного досвіду можу зазначите те, що найважливіший внесок, який Ви можете зроби­ти для вашої організації в період швидких змін за умов рин­кової конкуренції, нестабільної фінансової ситуації у державі — це допомогти всім зберігати спокій, ясний розум, цілеспрямованість і зосередженість на ціннос­тях, баченні, місії, цілях та завданнях вашої компанії- це від­правна точка великого лідерства.

Тому підсумовуючи вищенаведене, хочу завершити дану тему висловом  Брайана Трейсі (світовий експерт у сфері психології успіху та лідерства) : «Кожна криза містить у собі нові можливості. Варто скористатися, це безкоштовно!», та побажати успіхів адвокатам у розвитку та реалізації лідерських якостей у своїй професійній діяльності.


Тетяна Ющенко: «Справжній адвокат – завжди лідер, оскільки обрана професія вимагає від її носія бути рішучим, впевненим, відповідальним. Третій модуль розширив звичні рамки сприйняття лідерства в адвокатурі: різні стилі, форми, зміст. Це не природна якість, скоріш мистецтво управління, найуспішнішими в якому стануть лише ті, хто працюватиме над собою, чутиме команду, поважатиме кожного, матиме стратегічне бачення майбутньої адвокатури і себе в ній».


 

Олена Волошина: «З самого початку третього модулю я згадала одвічне питання: лідерами народжуються, чи лідерами стають? Одні стверджують, що люди народжуються з унікальними лідерськими здібностями, інші вважають, що лідерами стаються за допомогою саморозвитку, вдосконалення та навчання.

На тренінгу ми розглядали величезну кількість лідерських якостей, якими має володіти лідер. Однак, я би відзначила 5 основних якостей, які повинен мати лідер: професіоналізм і пристрасть до своєї ідеї, рішучість у прийнятті рішень, рівність, надихання і запалювання інших, відповідальність за свої дії.

У професійній діяльності ми зустрічаємось з начальниками, директорами, керівниками, але чи є вони всі лідерами? На превеликий жаль, не кожен з них є лідером, адже досить часто вони використовують не лідерські якості, а власний авторитет і займану посаду шляхом приниження працівників. Тому я визначила якості, які потрібно викорінювати – пасивність, поверховість, нездатність ухвалювати стратегічні рішення, некомунікабельність, жорстокість.

Наша професійна адвокатська спільнота дійсно потребує справжніх лідерів, які вільно орієнтуються у сучасному світі, є професіоналами своєї справи та здатні вести за собою. Цей тренінг перевернув моє бачення та світогляд щодо лідерства в умовах сучасності і замотивував бути справжнім лідером».

***

Матеріали, викладений у цій статті – це особисті погляди авторів. Вони не є офіційною позицією програми «Адвокат Майбутнього», Асоціації правників України, Всеукраїнського об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади та Посольства США в Україні.

«Адвокат Майбутнього» – дієва мережа адвокатів, що об’єднує лідерів думок адвокатури, які надають правничу допомогу відповідно до найвищих етичних стандартів, є агентами змін у суспільстві та лідерами у професійній спільноті.

Програма «Адвокат Майбутнього» була розроблена протягом 2016-2017 рр. за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» з експертним внеском Канадської асоціації юристів. У 2018 р. Програма «Адвокат Майбутнього» реалізується Асоціацією правників України та Всеукраїнським об’єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», що фінансується Урядом Канади та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти.