Володимир Сущенко

Володимир Сущенко

Експерт програми «Адвокат Майбутнього», к.ю.н., доцент факультету правничих наук НУ «Києво-Могилянська академія», виконавчий директор Центру дослідження проблем верховенства права, Заслужений юрист України

Спеціалізація: криміналістика, кримінальний процес, судоустрій, прокурорська діяльність, юридична деонтологія і психологія, професійна відповідальність правника, філософія права.

Освіта:

 • Стажування в Школах права університетів Великобританії, Іспанії, Польщі, США, Угорщини, 1997-2004
 • Кандидат юридичних наук, Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1985
 • Харківський юридичний інститут (Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого», м. Харків), спеціальність «правознавство», 1968-1972

Професійна діяльність:

 • Декан, завідувач кафедри, доцент факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ), 1997 – дотепер
 • Професор, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права і процесу юридичного факультету Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв), 2006–2011
 • Перший проректор Національної академії прокуратури України (м. Київ), 2004 – 2005
 • професор (за сумісництвом) Академії адвокатури України (м. Київ), 2000-2002
 • Професор (за сумісництвом) юридичного факультету Запорізького державного університету (м. Запоріжжя), 1998-2000
 • Професор (за сумісництвом) юридичного факультету Національного університету «Острозька академія» (м. Острог), 1997–1998
 • Співзасновник та адвокат ТОВ «Юридична фірма «Гарант», (м. Харків), 1990–1996
 • Асистент, старший викладач, доцент Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» (м. Харків), 1977-1996

Види діяльності, пов’язані з правничою професією та фахові досягнення:

 • Член Піклувальної Ради Асоціації правників України, 2014 – дотепер
 • Член Спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями : теорія держави і права, історія держави і права, міжнародне публічне право – при Національному університеті «Києво-Могилянська Академія», 2015 – дотепер
 • Член експертної робочої групи Міжнародного фонду «Відродження» в Міжнародному проекті (Україна, Грузія, Молдова) з дослідження забезпечення прав затриманих осіб, співавтор і науковий редактор Звіту по Україні за результатами цього дослідження, 2014-2015
 • Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, Науково-методичної комісії з правознавства при Міністерстві освіти і науки України, Керівної ради Світового Конгресу українських юристів, 2002-2005
 • Автор і співавтор окремих науково-експертних висновків на запити   суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Комітетів Верховної Ради України, 2000 – дотепер
 • Член Робочих груп з розробки проектів законів і кодексів України: про кредитні товариства, про банки і банківську діяльність, про адміністративні правопорушення та проступки, про кримінальні проступки, про прокуратуру, адміністративного процесуального і процедурного кодексів, кримінального процесуального кодексу, 1998-2007
 • Член редколегій Наукових записок НаУКМА (серія – юридичні науки), часописів «Українське право», «Вибори та демократія», 1998 – дотепер