Правила участі у Програмі «Адвокат Майбутнього»

 

ЗМІСТ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. ОРГАНІЗАТОРИ, ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ
 3. УМОВИ УЧАСТІ
 4. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ
 5. ПРАВИЛА КОМУНІКАЦІЇ
 6. ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ
 7. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ
 8. КОНТАКТИ
 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма «Адвокат Майбутнього» — це партнерська ініціатива українських правничих громадських організацій, підтримана міжнародними донорами, щодо створення унікальної платформи навчання, обміну досвідом та кращими практиками для адвокатів заради посилення їх лідерської ролі у реалізації реформ у сфері права і правосуддя, вдосконалення етичних стандартів адвокатської професії, забезпечення доступу людей до права і правосуддя.

Учасники програми — адвокати,  які готові надавати правничу допомогу відповідно до найвищих етичних стандартів, є агентами змін у сфері правосуддя та лідерами у професійній спільноті.

 

 1. ОРГАНІЗАТОРИ, ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ

Програма «Адвокат Майбутнього» реалізовується Асоціацією правників України та Всеукраїнським об’єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», що фінансується Урядом Канади та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти. Програма «Адвокат Майбутнього» була розроблена протягом 2016-2017 років за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» з експертним внеском Канадської асоціації юристів.

Асоціація правників України ставить перед собою завдання розвитку юридичної професії, удосконалення законодавства, впровадження етичних стандартів, захисту професійних прав членів АПУ та прав людини загалом.

www.uba.ua

 

ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу» — об’єднання громадян, які здійснюють адвокатську та правозахисну діяльність, створене з метою підвищення кваліфікації адвокатів, які надають БВПД, та захисту їхніх прав. Членами об’єднання є адвокати, які надають безоплатну правову допомогу, зокрема ті, які надають таку допомогу probono. У 24 областях та місті Києві функціонують відокремлені підрозділи об’єднання, до якого входять близько 1000 адвокатів. www.balap-co.com

 

Проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні» має на меті покращення рівного доступу до правосуддя для населення України (особливо представників вразливих верств) шляхом підтримки впровадження системи безоплатної правової допомоги та підвищення рівня обізнаності населення щодо прав на отримання безоплатної правової допомоги. www.qala.org.ua

Канада надає значну підтримку Україні на міжнародному рівні, а також допомагає Україні здійснювати демократичні та економічні реформи. З метою підтримки реформ, а також задоволення потреб щодо зменшення рівня бідності, Канада сприяє сталому економічному зростанню, встановленню верховенства права й демократичного урядування в Україні. Крім того, Канада надає гуманітарну допомогу та підтримує відновлення на Сході України. www.international.gc.ca

Сполучені Штати Америки Відділ з правоохоронних питань Посольства США реалізує програми технічної допомоги у сфері правоохоронної діяльності та утвердження верховенства права в Україні, які сприяють боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, корупцією, економічними та фінансовими злочинами, порушеннями прав на інтелектуальну власність, торгівлею людьми та іншою кримінальною діяльністю.

 

 

 1. ПРАВИЛА УЧАСТІ

3.1 Учасники Програми заповнюючи анкету кандидата на участь у Програмі «Адвокат Майбутнього», яка є розміщена в google-формі, ознайомлюються з правилами Програми та надають погодження з ними шляхом заповнення зазначеної вище google-форми.

3.2 Програма «Адвокат Майбутнього» складається із 4 навчальних модулів. Учасники Програми поділені на 4 навчальні групи на розсуд Організаторів.

3.3 Тільки безпосередньо учасники Програми можуть брати участь у тренінгах, організованих Програмою. Учасник Програми може бути присутній на тренінгах тільки зі своєю групою, за якою він буде закріплений (окрім випадків зазначених в п.3.5).

3.4 За кожною із груп під час навчання закріплено експерта, який разом із тренером бере активну участь у навчальному процесі. Експертами є практикуючі адвокати і правники із великим досвідом роботи.

3.5 Оскільки Програма  «Адвокат Майбутнього» є цілісною та комплексною, учасник Програми зобов’язаний пройти навчання на всіх чотирьох модулях та бути присутнім протягом всіх днів/годин тренінгу. Відсутність учасника може стати підставою для його виключення із Програми.

У разі необхідності бути відсутнім з поважних причин учасник має не пізніше, ніж за 5 днів до початку тренінгу попередити організаторів про свою відсутність із зазначенням причин. Таке попередження має бути надіслане на адресу: info@tomorrowslawyer.org. За наявності поважних причин, Організатори програми можуть запропонувати учаснику пройти навчання на конкретному Модулі з іншою групою, якщо буде існувати така можливість. В іншому разі учасник може бути виключений з Програми. Відсутність учасника протягом частини тренінгових днів може стати підставою для виключення з Програми.

 

 1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ

4.1 Учасник Програми «Адвокат Майбутнього» — представник адвокатської спільноти з високоетичними та моральними принципами. Всі учасники навчального процесу зобов’язуються бути толерантними та з повагою ставитися до інших учасників, їхніх думок, поглядів та переконань.

4.2 Учасникам забороняється вести аудіо- чи відеозйомку навчального процесу. На тренінгу забороняється користуватися мобільним телефоном. Всі учасники тренінгу зобов’язані або відключити телефон, або перевести його на тихий режим.

4.3 Учасникам заборонено поширювати в Інтернеті чи серед колег фотографії напрацювань, розміщених під час тренінгу на фліпчартах, а також фотографії вправ, які виконуються учасниками під час тренінгу. Ця інформація є винятково для внутрішнього використання.

4.4 Стаючи учасником/цею Програми «Адвокат Майбутнього» Ви автоматично надаєте згоду організаторам на ведення фото- та аудіозйомки навчального процесу з метою підготовки звітних матеріалів Програми.

4.5 Учасники зобов’язані дотримуватися конфіденційності, яка передбачає нерозголошення  індивідуальних думок, висловлених будь-яким учасником/цею Програми.

4.6 Учасникам забороняється використовувати та поширювати навчальний матеріал без прямого посилання на джерело його отримання — програму «Адвокат Майбутнього». З правилами поширення матеріалів Програми можна ознайомитися за посиланням.

4.7 Учасникам забороняється передавати та поширювати навчальний матеріал серед інших учасників із тих груп, які це навчання іще не пройшли.

4.8 Всі учасники зобов’язані носити бейджик протягом всіх навчальних днів.

4.9 Протягом навчальних днів учасники зобов’язані суворо дотримуватися дисципліни та графіку навчання, визначеного тренерами та організаторами.

4.10 Учасники зобов’язані дотримуватися правил поведінки  в готелі, які там встановлені.

4.11 Порушення дисципліни чи графіку навчального процесу може бути підставою для виключення учасника із Програми без права поновлення.

 

 1. ПРАВИЛА КОМУНІКАЦІЇ

5.1 Комунікація з учасниками Програми здійснюється за допомогою електронної пошти та у виняткових випадках – телефоном.

5.2 Учасник зобов’язаний оперативно (не пізніше трьох днів) повідомляти організаторів у разі зміни його телефонного номера чи поштової адреси, зазначених як контактні (попередні дані організатор бере із анкети конкурсанта).

5.3 Учасники зобов’язані регулярно (не рідше ніж раз на 3 дні) переглядати пошту на предмет інформації від організаторів Програми та своєчасно реагувати на запити в межах зазначених в листах часових рамках. Систематичні затримки у комунікації з вини учасника можуть стати причиною виключення з Програми.

5.4 Комунікація організаторів з учасниками відбувається виключно напряму з учасником Програми без посередників (секретарів, помічників та ін.).

5.5 Учасники беруть на себе зобов’язання об’єктивно та регулярно заповнювати анкети зворотнього зв’язку за результатами пройдених тренінгів.

5.6 З метою ефективної реалізації Програми учасники зобов’язані виконувати домашні вправи, а також працювати із роздатковим матеріалом, який вони отримують від організаторів.

5.7 Учасники Програми не можуть використовувати підпис, в якому зазначається, що він/вона є учасником програми «Адвокат Майбутнього» без дозволу на це організаторів Програми. Виступ, участь у дискусії та інших заходах як учасника Програми може відбуватися винятково через запрошення на такий захід через звернення до організаторів Програми. Учасник Програми бере на себе зобов’язання погоджувати з організаторами Програми будь-яке зазначення про те, що він/вона є учасником/учасницею Програми «Адвокат Майбутнього».

 

 1. ПРОЖИВАННЯ, ПРОЇЗД ТА ХАРЧУВАННЯ

 6.1 Організатори забезпечують учасників протягом навчання проживанням у номерах із двомісним поселенням. Команда Програми буде намагатися врахувати побажання учасників щодо поселення.

6.2 Учасники забезпечуються протягом навчання харчуванням, яке передбачає сніданок, обід, вечерю та кава-паузи під час днів тренінгу.

6.3 Учасник/ця Програми самостійно забезпечують собі проїзд до місця проведення навчання, що є внеском учасника/ці у Програму. Витрати на проїзд не компенсуються організаторами.

 

 1. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ

7.1 Учасники беруть на себе відповідальність за пошкодження майна готелю чи тренінгового павільйону, яке сталося з їхньої вини під час навчання.

 

 1. КОНТАКТИ

Адреса: м. Київ, вул. Хорива, 25/12, каб. 305, 3 поверх.

Телефон: +38 (044) 222 50 68.

E-mail: info@tomorrowslawyer.org

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Організатори залишають за собою право доповнювати ці правила та вчасно інформувати про це учасників програми.

Учасники програми зобов’язані дотримуватися цих правил.

 

Програма «Адвокат Майбутнього» реалізовується Асоціацією правників України та Всеукраїнським об’єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», що фінансується Урядом Канади та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти. Погляди учасників та експертів Програми не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів Програми «Адвокат Майбутнього».