Про програму

«Адвокат Майбутнього» — це програма професійного розвитку, метою якої є створення, змістовне наповнення та організаційна підтримка сприятливого середовища та комунікаційної платформи для навчання, обміну досвідом та професійного спілкування, а також формування спільноти однодумців задля утвердження верховенства права, захисту прав людини та досягнення цілей справедливого правосуддя.

Учасники Програми — адвокати, які поділяють її цінності, прагнуть надавати правничу допомогу відповідно до найвищих етичних стандартів та бути ефективними лідерами у власній професійній спільноті та у впровадженні суспільних змін.

ВИТОКИ ПРОГРАМИ

Програма була започаткована як партнерська ініціатива українських правничих громадських організацій, підтримана міжнародними донорами.

Перші навчальні заходи програми були розроблені та реалізовані протягом 2016–2017 років після проведення оцінювання навчальних потреб адвокатської спільноти в Україні експертами Канадської асоціації юристів у рамках проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», що виконується Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади.

ОРГАНІЗАТОР ТА ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ

Організатором Програми є Громадська організація «Адвокат майбутнього».

ГО «Адвокат майбутнього» у межах реалізації своєї місії розробляє та реалізує програми професійного розвитку для правників заради посилення їх лідерської ролі у реалізації реформ, зміцнення правничої спільноти та утвердження верховенства права в Україні, а також розвиває та підтримує дієву професійну мережу лідерів думок адвокатури, які сповідують цінності справедливого правосуддя, надають юридичну допомогу відповідно до найвищих етичних стандартів та є ефективними агентами суспільних змін.

У 2018 році розвиток Програми підтримав Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні.

Відділ з правоохоронних питань Посольства США реалізує програми технічної допомоги у сфері правоохоронної діяльності та утвердження верховенства права в Україні, які сприяють боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, корупцією, економічними та фінансовими злочинами, порушеннями прав на інтелектуальну власність, торгівлею людьми та іншою кримінальною діяльністю.

Партнерами у реалізації Програми стали Асоціація правників України та Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу.

Цінності Програми «Адвокат Майбутнього»:

 • Повага до верховенства права та захист прав людини. Ми віримо, що людина є найвищою цінністю, а право – основою відносин між людьми.
 • Доступність права і правосуддя. Ми віримо у життєву необхідність кожного бути обізнаним про свої права, мати можливість їх реалізації та захисту і активно користатись цією можливістю.
 • Служіння суспільству та цілям справедливого правосуддя. Ми віримо, що адвокатура є важливим суспільним інститутом та невід’ємною складовою системи правосуддя, і це накладає на неї особливу відповідальність перед суспільством.
 • Професійна етика. Ми віримо, що дотримання найвищих етичних стандартів є необхідною та беззаперечною умовою професійної діяльності адвоката в інтересах клієнта та цілях справедливого правосуддя.
 • Прагнення досконалості та постійний розвиток. Ми віримо у необхідність постійного навчання, обміну досвідом і поширення кращої практики. Відкритість до нових знань, умінь і навичок є важливою передумовою успіху.
 • Лідерство. Ми віримо у спільноту учасників та випускників Програми «Адвокат майбутнього» та її лідерство у розвитку адвокатської професії, просуванні найвищих етичних стандартів надання правничої допомоги, сприянні впровадженню демократичних реформ та прогресивним суспільним змінам.

Набір на Програму здійснюється на конкурсній основі, проходить періодично, але не частіше, ніж раз на рік.

Навчальні модулі на 2019 рік:

01. Робота з клієнтом

 • Управління очікуваннями та налагодження двосторонньої комунікації. Інтерв’ю з клієнтом і роз’яснення ролі адвоката.
 • Етика спілкування з клієнтом, обов’язки адвоката перед клієнтом.
 • Надання рекомендацій клієнтові та звітування перед клієнтом.
 • Управління емоціями та стресом.
 • Роль адвоката у просуванні рівного доступу до правосуддя.

02. Взаємодія адвоката з судом та іншими учасниками процесу

 • Налагодження дієвої комунікації з процесуальними опонентами та судом. Етика спілкування.
 • Робота з токсичною та складною комунікацією.
 • Управління конфліктами та спілкування з агресивним співрозмовником.
 • Прямий та перехресний допит свідка.
 • Ефективний виступ адвоката у суді.

03. Комунікація в адвокатській спільноті

 • Лідерство в адвокатській спільноті.
 • Упарвління змінами
 • Менторство та наставництво.
 • Незалежність адвоката. Постійний професійний розвиток.
 • Етика адвоката в комунікації в адвокатській спільноті.

04. Зв’язки з громадськістю та медіа. Адвокація

 • Комунікація принципів верховенства права та просування рівного доступу до правосуддя і необхідних реформ.
 • Ефективна усна та письмова комунікація з різними засобами масової інформації.
 • Як працювати з громадською думкою. Професіоналізм та публічність. Робота зі ЗМІ у справах, які викликають суспільний інтерес.
 • Використання соціальних медіа.
 • Адвокація.

05. Аналіз та написання юридичних текстів

 • Аналіз та написання тексту, що базується на структурі норми.
 • Формати організації юридичного аналітичного тексту.
 • Контраргументи, факти.
 • Майстерність письмового мовлення.

Також протягом 2019 – 2020 років для учасників та випускників попередніх циклів Програми (за окремою процедурою відбору або вільної реєстрації) будуть проведені факультативні міжмодульні заходи:

 • Філософія права.
 • Етика адвоката.
 • Робота в судовому засіданні.
 • Медіація.

Кожен модуль триває три повних дні.

Починаючи з 2020 року учасниками  програм розвитку особистісних компетентностей стали новопризначені прокурори та прокурорки Офісу Генерального прокурора.

Навчальні модулі для прокурорів Офісу Генерального прокурора на 2020-2021 роки:

01. Ефективна та усвідомлена комунікація

 • Основи комунікації, побудова партнерських відносин.
 • Налагодження дієвої комунікації з учасниками кримінального провадження: потерпілими, слідчими, підозрюваними/обвинуваченими, адвокатами, суддями, керівниками.
 • Етика спілкування в комунікації.
 • Роль прокурора у забезпеченні рівного доступу до правосуддя.

02. Моральна філософія та етикапроцесу

 • Справедливість та соціальний контроль.
 • Моральні та етичні орієнтири в професії, їх пошук та баланс.

03. Комунікація зі ЗМІ та суспільством

 • Комунікація принципів верховенства права та необхідних реформ.
 • Ефективна усна та письмова комунікація з різними засобами масової інформації.
 • Як працювати з громадською думкою. Професіоналізм та публічність. Робота зі ЗМІ у справах, які викликають суспільний інтерес.
 • Побудова партнерських відносин з журналістами.

04. Лідерство

 • Комунікація принципів верховенства права та просування рівного доступу до правосуддя і необхідних реформ.
 • Ефективна усна та письмова комунікація з різними засобами масової інформації.
 • Як працювати з громадською думкою. Професіоналізм та публічність. Робота зі ЗМІ у справах, які викликають суспільний інтерес.
 • Використання соціальних медіа.
 • Адвокація.

05. Юридичний розмисел та письмо

 • Аналіз та написання тексту, що базується на структурі норми.
 • Формати організації юридичного аналітичного тексту.
 • Контраргументи, факти.
 • Майстерність письмового мовлення.
 • Формати написання юридичних текстів, синтез та письмова аргументація.

06. Розвиток емоційного інтелекту. Протидія професійному вигорянню

 • Актуалізація знаннь про емоції та почуття, їх диференціація та класифікація.
 • Розвитку навичок рефлексії, усвідомлення, розпізнавання та вираження власних емоцій і почуттів.
 • Формування вміння свідомого регулювання власного емоційного стану через засвоєння окремих прийомів саморегуляції на кейсах, пов’язаних з професійною діяльністю.
 • Навчання ідентифікації емоції інших людей, партнерів по комунікації в особистом та професійному житті.