Близько половини громадян України вважає достатньо захищеними свої права та інтереси, – опитування

Близько половини громадян України вважає достатньо захищеними свої права та інтереси, – опитування

Близько половини опитаних вважає достатньо захищеними свої права та інтереси, стільки ж – вважають їх недостатньо захищеними. Такі дані опитувань громадської організації «Адвокат майбутнього», проведеного у рамках реалізації Проєкту «Громадянське суспільство для післявоєнного відновлення України та готовності до ЄС».

Більш захищеними відчувають себе молоді люди (18-29 років) та люди старші 69 років, найгірші ж показники – у людей 40-59 років. Відчуття захищеності прав поширене серед більш заможних людей.

Респонденти переважно не бачать погіршення ситуації із захистом в Україні прав та інтересів громадян після початку широкомасштабної агресії Росії проти України 24 лютого 2022 року. Майже половина опитаних вважає, що ситуація ніяк не змінилася, 12 % фіксують покращення стану. Погіршення ситуації відзначали 37 % опитаних. Негативні оцінки трохи частіше давали представники Заходу та Сходу нашої країни, але ці відмінності були не великими.

Половина опитаних вважає, що у випадку скоєння проти них злочину, не змогла би добитися правосуддя, а 44 % мають протилежну точку зору. Впевненість у здатності добитися правосуддя зменшується зі зростанням віку респондентів та зниженням рівня матеріальних статків.

Крім того, згідно з результатами опитування, близько 47 % людей вважають, що місцеві суди цілком або переважно виконуються функцію забезпечення правосуддя, захисту прав та інтересів громадян. Протилежної думки дотримуються 35 % респондентів, а близько 18 % опитаних не змогли дати оцінку.

Цілком позитивну оцінку місцевим судам дали близько 7% респондентів. Водночас однозначно негативну оцінку дали 8% респондентів. Позитивна оцінка зменшується зі зростанням віку респондентів та зменшенням рівня матеріальної забезпеченості.

Цілком ефективною роботу місцевих судів вважають 9 % респондентів, проте 60 % визнають її частково ефективною. Причому не спостерігається суттєвих відмінностей між учасниками судових справ та особами без такого досвіду.

Переважна більшість – 69% – із тих, хто брав участь у судових справах і чий розгляд справи був завершений, оцінили рішення у своїй справі як законне та справедливе.

Водночас 78% опитаних вважають місцеві суди дуже або скоріше корумпованими; лише 6 % респондентів не бачать такої проблеми. Причому оцінки учасників судових справ не значно відрізнялися від тих, хто подібного досвіду не мав. Більш критично щодо цього відкликаються люди старшого віку, але їх відмінність є невеликою.

Опитування також проводилося щодо сприйняття появи обраних громадою та підзвітних їй мирових суддів для розгляду дрібних справ. 61 % респондентів виявили готовність звертатися до таких суддів, але їхня позиція залежить від особи мирового судді — хто ним буде, яка в нього репутація тощо. І лише 13 % однозначно не сприймають таких змін.

Головними характеристиками, які на думку респондентів опитування, мають бути у виборних мирових суддів, є вища юридична освіта (за її наявність висловилися 69 % опитаних) та бездоганна репутація (її вважають необхідною 53 % респондентів). Також близько третини опитаних згадували про бажаність або й необхідність авторитету в громаді та достатній життєвий досвід.

Рівень довіри до інституту прокуратури в Україні перебуває на середньому рівні.

Половина опитаних задекларували часткову довіру до інституту прокуратури, а 11 % — повну довіру. Натомість більше чи менше не довіряють цьому органу 34 % опитаних. Рівень довіри частково залежить від досвіду контактів з органами прокуратури. Зокрема серед тих, хто такий досвід мав, довіра менш поширена (51 %, проти 65 % серед осіб, які особисто не мали справ з прокуратурою). Проте такі відмінності визначаються лише досвідом контактування взагалі, і не залежать від часу таких контактів — до чи після початку широкомасштабної війни.

41% респондентів не бачить якихось змін в роботі прокуратури після 24 лютого 2022 року; покращення роботи після цієї дати помітили 27 %, а погіршення — лише 12 % опитаних. Причому ті з респондентів, які контактували з прокуратурою після зазначеної дати, частіше відзначали наявність покращення в роботі. Здебільшого це особи 18-29 років.

21% опитаних вважають, що якість роботи прокуратури впродовж наступних кількох років значно покращиться, а 38% думають, що вона трохи покращиться. Погіршення в цій сфері очікують лише 5% респондентів.

Переважна більшість (78%) вважає себе мало або зовсім не обізнаними з роботою прокуратури. Достатньо або добре обізнаних щодо цього характеризують себе лише 21 %. Рівень необізнаності в цьому питанні зростає мірою зростання віку, і зменшується мірою збільшення рівня матеріальної забезпеченості.

Під час опитування було також досліджене сприйняття професійної правничої допомоги.

Із суб’єктів, які могли надавати професійну правничу допомогу, респонденти надавали перевагу приватним адвокатам — про звернення до них заявили 67 % опитаних. Про отримання ж допомоги від державних центрів надання безоплатної правничої допомоги говорили 28% з цієї групи респондентів.

Більшість опитаних (66%) більш чи менш обізнані щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги від держави через державні центри надання безоплатної правової допомоги. Водночас 57 % з них мають лише загальне знання про її існування. Рівень знання про державні центри надання безоплатної правової допомоги залежить від віку та освіти респондентів, зокрема поширеність цього знання збільшується мірою зменшення віку та збільшення освіти. Також поінформованість в цьому питанні помітно більша в містах, порівняно із селами.

Задоволеність отриманими професійними правничими послугами є доволі високою. Близько 2/3 користувачів цілком задоволені ними, ще близько 1/3 — частково задоволені. Зовсім не задоволених цими послугами дуже мало.

Серед клієнтів державних центрів надання безоплатної правничої допомоги про повну задоволеність отриманою допомогою заявили 74 % опитаних, а про часткову задоволеність — 20 %. Натомість серед клієнтів приватних адвокатів відповідні показники складають 64 % та 32 %.

 

Більше деталей в самому дослідженні. Дослідження складалося з трьох компонентів: двох загальнонаціональних вибіркових репрезентативних опитувань та фокус-групових дискусій. Загальнонаціональні вибіркові опитування проходили з 17 серпня по 1 вересня 2023 року.

Побудовані для опитувань вибірки є репрезентативними щодо населення України 18 та більше років за статтю, віком, регіоном проживання (за винятком: АР Крим та м. Севастополь, Луганської області, а також окремих тимчасово окупованих територій Донецької, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Харківської областей, де відсутній мобільний зв’язок), типом (місто-село) та розміром (міста з різною кількістю населення) населеного пункту за даними проживання станом на січень 2022 року. Обсяг кожної вибірки склав 2103 осіб.

Опитування проводилися шляхом дзвінків на мобільні телефонні номери методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

Дослідження було проведене, щоб з’ясувати сприйняття населенням України функціонування різних складових системи правосуддя в Україні, зокрема, в умовах, що склалися після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року, впливу війни на доступ до правосуддя, уявлення про судочинство в Україні, суспільного сприйняття діяльності місцевих судів, прокуратури, адвокатів та державних центрів надання безоплатної правничої допомоги, а також суспільного ставлення до можливостей децентралізації судової влади в Україні.